DISCOGRAPHY

MINI ALBUM KOREA

Born To Beat

2012.04.03 Release

1st Mini Album

  • Born To Beat
  • 비밀 (Insane)
  • Imagine
  • Monday To Sunday